- Sjetimo se 2003. , kad je u jednoj no?i smijenjeno više od 1200 ?lanova upravnih vije?a – bila je to Bartolomejska no? u zdravstvu. Evo, takva je i smjena g. Buši?a, kojeg držim jednim od dobrih ravnatelja, rekao je Milinovi?.

Weiterlesen...