Na toj stranici osim videa, audia i transkripata sa su?enja ne bi bili nikakvih propagandnih, politi?kih, ideoloških ili drugih sadržaja, bilo za pojedine osobe, države, nacionalnosti itd., tvrdi Mišeti?.

Weiterlesen...