Pjeva?ki vetarani su danas gotovo najbolji prijatelji, a Lokin bi rado s legendom snimio i duet. Osim s Mišom Kova?em, Lokin deset godina nije pri?ao ni sa Severinom i to zbog ra?una za prekomjernu prtljagu

Weiterlesen...