Generacija nesigurnih roditelja mogla bi podi?i mlitavu generaciju, lišenu osnovnih psihi?kih i fizi?kih vještina potrebnih za svakodnevni život.

Weiterlesen...