Za pretraživanja objavljenih dokumenata na WikiLeaksu otkriveno je da su u nekima objavljena imena Afganistanaca koji daju informacije ameri?kim vojnicima.

Weiterlesen...