Na?elnik i Vije?e Milne sukobili su se zbog prora?una. Lozi?ev prijedlog prora?una za 2010. doživio je izmjene, nakon što su vije?nici prihvatili 26 amandmana. Htio ga je povu?i, ali Vije?e ga je ipak prihvatilo.

Weiterlesen...