Ina?e, u posljednjih nekoliko dana mnogi mladi na Facebooku izražavaju žaljenje zbog poginulih Povljanaca, a u jednoj grupi daje se i potpora Ton?iju Stupi?i?u.

Weiterlesen...