Svjedo?enjem na?elnika Središnjeg vojnog arhiva Marijana Katuši?a i Marka Raj?i?a, pred sucem Nenadom Luki?em nastavljen je proces Marinu Ivanovi?u.

Weiterlesen...