Prvi sam zapis o na?enim puževima složio s ?etiri godine, a sa šest sam imao punu ba?vu školjaka, kaže Vladimir Filipovi?, koji danas ima milijun izložaka

Weiterlesen...