Smanjit ?e se i broj ljudi kojima država pla?a dopunsko osiguranje. U zdravstvu bi se moglo uštedjeti i rezanjem pla?a, no do toga ne?e do?i.

Weiterlesen...