irene Rosenfeld je na ?elu kompanije Kraft Foods, najve?eg ameri?kog proizvo?a?a hrane

Weiterlesen...