Najve?i gubitak od 792.000 kuna na podru?ju Koprivni?ko-križeva?ke županije prijavio je vinogradar iz Križevaca.

Weiterlesen...