Bizarne teme, sklonost vulgarnosti i groteski znale su izazvati revolt. Naglašena tjelesnost u njegovim slikama neusporedivo je, me?utim, blaža od mra?nih strana Caravaggiova karaktera koje su ga došle glave.

Weiterlesen...