Hrvatska i dalje u Afganistan može poslati do 300 vojnika. Za tu operaciju u idu?oj godini iz prora?una je osigurano 258 milijuna i 400 tisu?a kuna.

Weiterlesen...