Na Memorijal Dine Petrinovi?a sve ih je doveo jedan cilj, sakupiti što više novca za Centar "Mir" u Rudinama koji se brine za osobe s poteško?ama u razvoju.

Weiterlesen...