Politi?ka ikona poslao je Gancima poruku kako se, unato? tuzi, cijela Afrika njima može ponositi.

Weiterlesen...