Uski krug obitelji, prijatelja i navija?a, oko 50-tak ljudi, me?u kojima Blankina majka Venera i bra?a Marin i Luka, ?lan Izvršnog odbora HOO-a Duško Mrduljaš, splitski dogradona?elnik Jure Šundov.

Weiterlesen...