Radikalni paket ušteda predvi?a smanjenje nov?anih potpora za nezaposlene, rezanje broja zaposlenih u javnom sektoru, uvo?enje novih poreza...

Weiterlesen...