Glavni je cilj novog zakona o platnom prometu koji ?e biti u primjeni od po?etka sljede?e godine uskla?ivanje na?ina poslovanja hrvatskih banaka s praksom Europske unije.

Weiterlesen...