Sa svojim novim markantnim imidžem kojim podsje?a na velikog filmskog zavodnika, Nadan Vidoševi? mogao bi razmisliti ho?e li nakon politi?kih uploviti u gluma?ke vode.

Weiterlesen...