Tomislav Pokrovac koji je i dalje ustrajao kako je u ?akovu bilo govora o mjenicama a ne odlukama, kaže da se prosvjed ne?e prekinuti dok ne potpišu sporazum kojim ?e se jam?iti da ?e država ispoštovati dogovoreno što još nije realizirano.

Weiterlesen...