Nije bilo nezakonitog rada pripadnika SOA-e, VSOA-e i OTC-a u izradi kompromitiraju?ih materijala u predsjedni?kim izborima, ali mogu?e je da je rije? o djelovanju pripadnika tzv."paraobavještajnog podzemlja" - izjavio je Ranko Ostoji?.

Weiterlesen...