Tabloidi su toliko zaokupljeni ljubavnim životom nekadašnje Rachel da bi odmah proglasili i nekog prolaznika njezinim de?kom da joj se obrati na cesti.

Weiterlesen...