Izmjene Zakona o radu, sindikat smatra preuranjenim, a u nekoliko su navrata poru?ivali da ?e u slu?aju smanjenja radni?kih prava istupiti iz GSV-a.

Weiterlesen...