Odgovorni za teroristi?ki napad na Svjetski trgova?ki centar u New Yorku iz Guantanama ?e biti preba?eni u New York kako bi mogao po?eti gra?anski sudski postupak protiv Khalida Sheikha Mohammeda, no ova informacija još nije potvr?ena.

Weiterlesen...