Odmah nakon konstituiraju?e održana je i prva sjednica Nadzornog odbora na kojoj su bili nazo?ni svi ?lanovi Nadzornog odbora i uprave Društva, te je jednoglasno donesena odluka kojom se raspisuje natje?aj za ?lanove uprave Društva.

Weiterlesen...