Prema najnovijim istraživanjima objavljenim u ?asopisu 'Nature', u ljudski genetski kod se prije 40 milijuna godina ubacio virus koji je možda odgovoran za šizofreniju i druge mentalne poreme?aje

Weiterlesen...