Na programe svih naših ustanova potroši se samo sedam posto novca, a sve ostalo ode na hladni pogon, kazao je dubrova?ki gradona?elnik Vlahuši?.

Weiterlesen...