Iako je bio dugogodišnji alkoholi?ar, pa je ?ak imao i sudsku mjeru lije?enja od alkoholizma, ju?er je nakon kaznenog djela test na alkohol bio - negativan.

Weiterlesen...