Zasad je potpisano 70 novih ugovora sa starim dobavlja?ima-vjerovnicima te novim dobavlja?ima. Jedino što sa stranim partnerima ide malo teže jer im Pevec u ste?aju ne može dati bankovne garancije, kaže ste?ajni upravitelj Darko Šket.

Weiterlesen...