U Alpama je ove godine palo manje snijega pa se ne o?ekuje naro?ito visok vodni val, no vrijeme je prevrtljivo i sve je mogu?e – kaže Ladislav Gr?an iz Hrvatskih voda

Weiterlesen...