Legitimitet skupštine komunalne tvrtke temelje na tuma?enju ministra uprave Davorina Mlakara koji je poru?io da je odluka Gradske skupštine o proširenju skupštine tvrtke u gradskom vlasništvu zakonski osnovana.

Weiterlesen...