U studenom je tako bez posla ostalo "samo" 11 tisu?a radnika, a stopa nezaposlenosti pala je s 10,2 posto na 10 posto. Obama je poru?io kako je pred ameri?kim gospodarstvom još uvijek dug put oporavka.

Weiterlesen...