Obvezu objavljivanja tih podataka Hrvatska je preuzela u sklopu uskla?ivanja statisti?kih podataka s europskima, a objavljeni su za razdoblje od 2001. do 2008. godine.

Weiterlesen...