Papa je ogor?en zbog napada koje su mu uputili neki katoli?ki krugovi nakon što je odlu?io povu?i izop?enje ?etvorice biskupa sljedbenika Lefebvra.

Weiterlesen...