Novi stru?ni studij menadžmenta turizma i sporta na Me?imurskom veleu?ilištu jedini je takve vrste u Hrvatskoj, a na nj se upisalo 118 studenata.

Weiterlesen...