Akcija traje do 1. rujna, a kamata je fiksna u prvoj godini otplate. Za gra?ane bez statusa klijenta primjenjuju višu kamatu, od 9,2 posto, a nakon isteka godinu dana, vrijedi promjenjiva kamata od 10,48 posto

Weiterlesen...