Dnevna ruta ophodnje na dva kota?a duga je 25 kilometara – od Trga Ante Star?evi?a, Kapucinske ulice, promenade i kupališta Copacabana do Tvr?e.

Weiterlesen...