Glavni motiv u Izvorovim radovima koji ?e se predstaviti na izložbi „Udaljeni Bog“ su more zajedno s figurama žena koje je Pende portretirao s le?a s kojima se stvara osje?aj da je sigurnost nestala.

Weiterlesen...