Ovacije publike pripale su klapi DVD-a Žrnovnica Sveti Florjan i ?edi Martini?u koji su kroz pjesmu "Kako ?u joj re?´ da varin" ispri?ali pri?u o splitskom škveru.

Weiterlesen...