U protekle tri godine na podru?ju grada sanirana su 42 divlja odlagališta, a gra?ani imaju mogu?nost svakodnevno otpad dovesti u reciklažno dvorište.

Weiterlesen...