Pojavila se nova snimka, neoštra i nevaljana, koja po nekim mediji prikazuje državnog neprijatelja broj jedan. Snimka se pojavila ne jednom od internetskih portala koje koristi najpoznatija teroristi?ka organizacija za objavu svojih prijetnji i videomaterijala.

Weiterlesen...