Postoje mnogi argumenti. Naime, tijekom haaškog procesa mnogi su ga svjedoci povezivali sa prikrivanjem ratnih zlo?ina ali i doga?ajima na po?etku rata u BiH koji su rezultirali otvaranjem koncentracijskih logora – kaže Zoran Pusi?

Weiterlesen...