Na stadionu u Bloemfonteinu o?ekuje se 20.000 engleskih i 10.000 njema?kih navija?a. Lokalna policija vjeruje da ?e biti dovoljno 520 policajaca da sprije?e mogu?e sukobe prili?no eksplozivnog mnoštva.

Weiterlesen...