Analiza je provedena na 45.000 muškaraca u dobi od 45 do 79 godina života. Lije?nici stoga savjetuju da bi muškarci svih dobi trebali biti fizi?ki aktivni barem jedan sat dnevno.

Weiterlesen...