Neizravno se moglo iš?itati da on podržava Ivu Josipovi?a jer se obrušio na program Milana Bandi?a detaljno ga analiziraju?i i kritiziraju?i. ?ak je ironi?no dodao da ne bi bilo loše organizirati jednu debatu na engleskom jeziku.

Weiterlesen...