Po izricanju presude zadovoljni De Villepin (56) izjavio je da ne osje?a "nikakvu gor?inu" te da "želi okrenuti novu stranicu" i "služiti Francuzima". Agencija dodaje da se presuda tuma?i kao udarac predsjedniku Sarkozyju jer je rije? o procesu koji je tuma?en kao dvoboj izme?u dvojice suparnika unutar iste stranke.

Weiterlesen...