Arbitražni ?e sporazum o na?inu rješavanja slovensko-hrvatskog grani?nog spora Sloveniji dati dodir s me?unarodnim vodama Jadrana, pritom ?e se uvažavati na?elo pravi?nosti i poštovati zna?enje izraza »junction« koji zna?i »spoj, fizi?ki kontakt«.

Weiterlesen...