Gr?ki ministar financija George Papaconstantinou poprili?no je optimisti?an oko dobivanja 40 milijardi eura pomo?i od MMF-a i zemalja eurozone, kao i rješavanja problema s velikim dugom njegove zemlje.

Weiterlesen...