Jedan je bolesnik u KB-u Merkur istodobno dobio dva nova organa – guštera?u i bubreg

Weiterlesen...